ورود
عضویت در سایت
کرم کارامل میوه ای
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 10,000 تومان
کاپ کیک
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 10,000 تومان
کرم کارامل تمشک
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 10,000 تومان
دسر میوه ای
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 10,000 تومان
برانی بزرگ
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 10,000 تومان
دسر جعبه ای موزی
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 10,000 تومان
موزائیت دسر
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 12,000 تومان
رولت بوداپشده
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 15,000 تومان
رولت نوئل کیک
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 15,000 تومان
هندوستان جویزی
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 12,000 تومان
دسر ماوور ورشی
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 12,000 تومان
اوپرا قاناش
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 12,000 تومان
بلژیکی موز
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 12,000 تومان
بلژیکی تمشک
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 12,000 تومان
بلژیکی قاناش
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 12,000 تومان
بلژیکی طالبی
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 12,000 تومان
بلژیکی توت فرنگی
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 12,000 تومان
دسر مخصوص
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
دسر مخصوص
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
دسر مخصوص
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
دسر مخصوص
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
دسر مخصوص
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
دسر مخصوص
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
دسر مخصوص
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
دسر مخصوص
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
دسر مخصوص
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
دسر مخصوص
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
دسر مخصوص
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
دسر مخصوص
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
دسر مخصوص
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
دسر مخصوص طرح گل رز
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
موس
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
تارت توت فرنگی
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
موس
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
دسر مخصوص
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
موس
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
موس
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
کارمیو دوم
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
کاپ کیک فوندانت عددی
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 12,000 تومان
دسر نوتلایی
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 10,000 تومان
تارت پسته ای
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
دسر اﹺکلر
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
اوپرا پسته ای
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 15,000 تومان
دسر مخصوص
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
دسر مخصوص
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
اوپرا توت فرنگی
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 12,000 تومان
دسر فندقی
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
کیک قاناش تلخ
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
چیز کیک
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 10,000 تومان
دسر شکلات تلخ
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 0 تومان
دسر جعبه ای
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 0 تومان
کیک براونی دو نفره
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 0 تومان
کیک براونی تک نفره
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 0 تومان
چیز کیک نوتلا
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 12,000 تومان
کرم کارامل شکلاتی
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 0 تومان
ترامیسو
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 10,000 تومان
دﹺلی کارامل
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 10,000 تومان
کرم کارامل میوه ای
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 0 تومان
دسر تمشک
اضافه کردن به سبد خرید
قیمت هر کیلو : 100,000 تومان
کیک دسر قلبی
محصول موجود نیست
قیمت هر کیلو : 0 تومان
درباره ما
  • درباره ما
  • درباره مدیر عامل
  • درباره هیئت مدیره
خدمات
  • تشریفات
  • تشریفات
  • تشریفات
  • تشریفات
اطلاعات تماس
  • نشانی فروشگاه: تبریز-نبش چهار راه آبرسان-قنادی تشریفات
    تلفن تماس:04133378828
مجوز ها
طراحی و اجرا شرکت داده پرداز طراحان ماندگار